loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Andrija Đukanović- projekt koordinator i novinar

Nevenka Kapičić 0 comments 11.11.2020

Andrija Đukanović je rođen 1.3.1978. u Beogradu. Diplomirani je profesor sociologije. Student postdiplomskih studija na Univerzitetu Donja Gorica na smjeru Međunarodni odnosi. Od 2007.godine je aktivan u civilnom sektoru na projektima i programima koji se odnose na socijalnu inkluziju romskog stanovništva u crnogorsko društvo.

Radio je u u Fondaciji za stipendiranje Roma, NVO ,,Institut socijalne inkluzije“, Romskom obrazovnom fondu i Romskom savjetu. Kao novinar je radio u Dnevnim novinama.

U ROM ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ radi od 2020.godine kao projekt koordinator i novinar na portalu RomaNet.

Autor je nekoliko istraživanja i izvještaja o pristupu Roma ličnim dokumentima i javnim službama, obrazovanju i o transparentnosti rada javne administracije – „Kriza države socijalne pravde – problem prosjačenja romske djece u Crnoj Gori“; „ Humani kapital“, ,,Da tradiciji Ne tradicionalizmu”. Bio je član redakcije magazina ,,Inkluzija“ koji je obrađivao teme od značaja za proces socijalne inkluzije.

Uživa u dugim šetnjama, igri sa sinom i dokumentarnim filmovima.


Partneri

...