loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Serđan Baftijari

Berisa Elvis 0 comments 28.08.2015

Serđan Baftijari rođen je 04. juna 1992. godine. Jedan je od osnivača Romske organizacije mladih ”Koračajte s nama - Phiren amenca”. Trenutno je student Fakulteta političkih nauka na smjeru Međunarodni odnosi. Kroz dugogodišnji aktivizam u nevladinom sektoru prošao je različite seminare i treninge kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Neki od njih su: Trening lobiranja i zagovaranja za organizacije civilnog sektora (2011-2012) koji je realizovan od strane NVO Forum MNE, NVO Proni Brčko i NVO Trijagolmik; Obuka za omladinske aktiviste (6 mjeseci), NVO Forum MNE; Ljetnja škola na temu prevencija trafikinga i rizičnih ponašanja, Forum MNE; Youth for Human Rights against Discrimination Seminar, Ljubljana, 2011.

Kao romski obrazovni medijator, radio na projektu EU Montenegro Inclusive Education Services Project (EU - MIESP) - 2012. Takođe, bio je angažovan od strane međunarodne nevladine organizacije REF (Roma Education Fond) na projektu ”Integracija i reintegracija I/RL sa Kosova” u ulozi romskog obrazovnog medijatora u periodu 2012-2013. U okviru programa Felowship for Journalist for Roma/Egyptians/Ashkali Origin, koji je finasiran od strane ERSTE fondacije iz Beča prošao jednogodišnju obuku za novinara u Nedjeljniku Monitor.


Leave a comment

Partneri

...