loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Anita Beriša

Berisa Elvis 0 comments 28.08.2015

Anita Beriša rođena je 07. aprila 1988. godine u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru smjer carine, špedicija i osiguranje dok je specijalističke studije menadžmenta ljudskih resursa završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Trenutno pohađa magistarske studije na Univerzitetu Donja Gorica na smjeru Međunarodni odnosi. Dolazi iz romske zajednice i jedna je od osnivača NVO Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca“.

Od 2011. godine je zaposlena u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija u Direkciji za programe prekogranične saradnje. Tokom 2013. godine angažovana je kao anketar u okvira istraživanja MICS 5, koje je realizovao Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat) uz podršku UNICEF-a.
Učestvovala je kao volonter u anketiranju mladih srednjoškolaca/ki iz romske zajednice u okviru istraživanja o njihovim stavovima, potrebama i mišljenja iz oblasti obrazovanja. U okviru Tima za podršku romskoj i egipćanskoj zajednici pri Centru bezbjednosti Podgorica bila je uključena u praćenju aktivnosti koje su realizovane u cilju suzbijanja prosjačenja romske djece na ulicama Glavnog grada.
Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama, konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Govori albanski, romski, engleski i ruski jezik. U NVO "Phiren amenca" je zadužena u dijelu rukovođenja finansijama.


Leave a comment

Partneri

...