loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Održana ljetnja škola "Koliko znaš o Romima"

Berisa Elvis 0 comments 21.08.2017

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

povodom organizovanja ljetnje škole

„Koliko znaš o Romima“

Podgorica, 21.avgust 2017.

Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca organizovala je ljetnju školu pod nazivom „Koliko znaš o Romima“ u Čanju od 14. do 19. avgusta ove godine. Škola je organozovana u okviru projekta „Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu“, koji je kroz program dodjele podgrantova podržan od strane organizacije Help u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, a koji je finansiran od strane Evropske unije. Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija Roma u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta.

Predavači na ljetnjoj školi bili su predstavnici organizacije Elvis Beriša, Serđan Baftijari i Anita Beriša. Oni su učesnicima na ljetnjoj školi govorili više o istoriji, kulturi i jeziku Roma. Učesnici ljetnje škole su bili 15. studenata i srednjoškolaca iz romske zajednice.

Cilj ljetnje škole bio je da mladi srednjoškolci i studenti iz romske zajednice nauče više o svom identitetu i ohrabre se da nastave školovanje u oblasti izučavanja romskog jezika i književnosti i time se osposobi kadar za predavanje romskog jezika u školskoj nastavi. Takođe, da nauče osnovne pojmove romskog jezika koje koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

Većina učesnika nije znalo čak ni osnovne elemente o svojoj istoriji, kulturi i jeziku. To je potvrđeno na testiranju koje je sprovedeno na samom početku održavanja škole. Na kraju škole predavači su sproveli testiranje stečenog znanja. Test je pokazao da su svi učesnici na ljetnjoj školi stekli znanje o bitnim istorijskim događajima vezanim za romsku zajednicu širom svijeta, kulturu i jeziku Roma. Evaluacija je sprovedena u vidu kratkog filma koji je pored radne atmosfere obuhvatio i testiranje prije i poslije predavanja, a film će biti emitovan na konferenciji povodom predstavljanja rezultata.

Mladi Romi i Romkinje koji su učestvovali na ljetnjem kampu smatraju da država Crna Gora i međunarodna zajednica nije uradila dovoljno da se romski jezik standardizuje, a još manje da se u Crnoj Gori očuva romski identitet.

„Nisam imao mogućnost da učim na svom maternjem jeziku u školi i to je razlog zbog čega ne znam romski jezik. Iako sam Rom nisam ovoliko znao o svom jeziku, kulturi i istoriji, ali zahvaljujući ljetnjem kampu koji je organizovan ja sam naučio i više nego sto sam mislio da znam. Radujem se što sam bio dio grupe koja je među prvima iz romske zajednice pokrenula inicijative za očuvanje romskog identiteta. Siguran sam da ću i dalje nastaviti da se edukujem kada je u pitanju romski identitet kome pripadam i smatram da ovakvi seminari i časovi za romski jezik, kulturu i istoriju doprinose jačanju romskog identiteta“.

Tim Phiren Amenca


Leave a comment

Partneri

...